Η Πρόκληση

Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΙ, παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις για τις γυναίκες επιχειρηματίες και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ. Η επικρατούσα άποψη σήμερα είναι ότι η ικανότητα κατανόησης και χρήσης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας στην ψηφιακή εποχή. Λόγω περιοριστικών συμπεριφορών, υπάρχει επί του παρόντος έλλειψη ευαισθητοποίησης μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών και των δασκάλων ΕΕΚ σχετικά με το πώς τα εργαλεία ΑΙ μπορούν να οδηγήσουν στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό απειλεί να διευρύνει τα υπάρχοντα κενά εάν δεν υπάρξει αντίδραση.

Ως εκ τούτου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τους/τις ενδυναμώσουμε με τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο θα τους/τις εξοπλίσουμε, ώστε να επιτύχουν και να εξαλείψουν τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στη σύγχρονη οικονομία που βασίζεται στην τεχνολογία.

Ο Σκοπός

Σκοπός μας είναι να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες, ειδικά εκείνες σε τομείς που κυριαρχεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και πόρους για να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και να ενσωματώσουν την ΑΙ στις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα. Στοχεύουμε επιχειρηματίες επαγγελμάτων και κλάδων όπου κυριαρχεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, καθώς συνήθως δε γνωρίζουν τόσο την ΑΙ και τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει, όσο αυτοί που εργάζονται σε τομείς STEM. Εστιάζουμε επίσης στην ενίσχυση της βαθύτερης κατανόησης των τεχνολογιών ΑΙ και της στρατηγικής εφαρμογής τους για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιακής ετοιμότητας στις γυναίκες επιχειρηματίες.

Οι Στόχοι

Το EmpowerAI επιδιώκει πολλούς βασικούς στόχους: