Project Yhteistökumppanit

Tutustu EMPOWERAI-hanketta eteenpäin vieviin yhteistyökumppaneihin. Konsortiomme koostuu johtavista tahoista, joilla on asiantuntemusta ammatillisesta koulutuksesta, yrittäjyydestä ja tekoälyteknologioista. Yhdessä olemme päättäneet edistää innovointia ja voimaannuttaa yksilöitä naisvaltaisilla aloilla yhteistyöaloitteiden ja tiedon jakamisen avulla. Tutustu kumppaneidemme profiileihin, jotta ymmärrät niiden panoksen EMPOWERAI-hankkeeseen ja niiden jatkuvan sitoutumisen tekoälyn edistämiseen yrittäjyydessä.

Galwayn ja Roscommonin koulutuslautakunta | Irlanti

GTI on yksi Irlannin johtavista täydennyskoulutusoppilaitoksista, ja se tarjoaa QQI-tason 5 ja 6 kursseja vuosittain yli 1 000:lle opiskelijalle. GTI:n kurssit on suunniteltu siten, että niistä on välitöntä ja käytännön hyötyä työpaikalla tai että ne toimivat ponnahduslautana jatko-opintoihin ja korkeakoulu tutkintoihin. Kaikki, mitä oppilaamme oppivat, on heille arvokasta koko heidän elämänsä ajan. Soveltavan oppimisen lähestymistapamme on suunniteltu siten, että opiskelijat voivat oppia tehokkaammin tosielämän tilanteissa. Soveltava oppiminen tarjoaa opiskelijoillemme oppimiskokemuksia, joissa ratkaistaan tosielämän tilanteisiin perustuvia ongelmia. Esimerkkeinä voidaan mainita ääniteknikon rooli GTI:n huipputeknisessä äänitysstudiossa tai työskentely kauneudenhoitajana GTI:n Poise-salongissa. Jokaisella osastolla on oma ainutlaatuinen reaaliaikainen tuotantonsa/tapahtumansa/projektinsa. Tuomalla reaalimaailma luokkahuoneeseen ja luokkahuone reaalimaailmaan, soveltavasta oppimisesta on tullut tehokkain ja jännittävin tapa oppia 2000-luvulla tarvittavia avaintaitoja. GTI:n perusfilosofia on yhdessä oppiminen. Sen keskiössä ovat osallistava toiminta, yhteistoiminnallinen oppiminen ja ennen kaikkea oppimaan oppiminen. GTI on ylpeä siitä, että sille on myönnetty Erasmus+ 𝐀𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ja 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥 uuden Erasmus+ -ohjelman puitteissa. Erasmus-akkreditointi vahvistaa, että GTI on laatinut suunnitelman laadukkaiden liikkuvuustoimien toteuttamiseksi osana laajempaa organisaatiomme kehittämispyrkimystä.

GTI on kerännyt lähes 13 vuoden aikana kokemusta ja asiantuntemusta, joilla on ollut erittäin myönteinen vaikutus GTI:n kehitykseen johtavana jatkokoulutuslaitoksena. Galway Technical Institutelle myönnettiin huippuosaamistunnus Erasmus+ -ohjelman kautta tähän mennessä toteutettujen hankkeiden ja kehitystoimien erinomaisen laadun perusteella, ja se myönnetään 1. maaliskuuta 2021 ja 31. joulukuuta 2027 välisenä aikana.

Axxell | Suomi

Axxell tarjoaa toisen asteen ammatillista koulutusta ja oppisopimuskoulutusta sekä nuorille että aikuisille sekä lyhyitä ja aikuiskoulutuskursseja. Nykyaikaisen ja innovatiivisen pedagogiikan varmistamiseksi Axxell tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Axxell kehittää jatkuvasti menetelmiä, joiden avulla ammattikouluopiskelijat voivat valmistua työmarkkinoilla työllistymiseen tarvittavilla taidoilla. Axxellin tavoitteena on tarjota opiskelijoilleen myönteisiä oppimiskokemuksia, jotka he ottavat mukaansa valmistuttuaan.

Axxell osallistuu aktiivisesti kansallisiin ja eurooppalaisiin hankkeisiin, joissa keskitytään esimerkiksi tasa-arvoon ja sosiaaliseen osallisuuteen. Axxellille on myönnetty Erasmus-akkreditointi sekä ammatillisen koulutuksen (2020-1-FI01-KA120-VET-092526) että aikuiskoulutuksen (2020-1-FI01-KA120-ADU-092528) osalta.

p-consulting.gr | Kreikka

p-consulting.gr on vuonna 2012 perustettu ja Patrasissa (Kreikka) sijaitseva IT-konsultointiyritys, joka on keskittynyt koulutukseen ja jonka Päätavoitteena on tarjota:

  • Laadukkaat IT- ja konsultointipalvelut liike-elämän ehdoilla eri alojen yrityksille,
  • Eri kohderyhmien tarpeita vastaavat koulutuspalvelut,
  • IT-palvelut, joissa keskitytään web-kehitykseen ja verkko-oppimisalustojen luomiseen,
  • Hankepalvelujen hallinnointi ja kehittäminen, pääasiassa ihmisten, erityisesti sosiaalisesti heikossa asemassa olevien ryhmien, elämänlaadun parantamiseen.

Lisäksi yrityksellä on vakiintunut verkosto, sillä se on tähän mennessä toteuttanut yli 40 eurooppalaista hanketta yhteistyössä yli 180 kumppanin kanssa 24 EU-maassa. Yritys on toteuttanut satoja kansallisia hankkeita, ja sillä on yli 250 asiakasta tietotekniikan ja liiketoiminnan alalla. Huomionarvoista on myös se, että p-consulting.gr tekee paljon yhteistyötä hankkeissa myös Euroopan ulkopuolella. Lisäksi yritys on ollut EfVET-järjestön aktiivinen jäsen vuodesta 2012 lähtien.

p-consulting.gr yhdistää koulutus- ja tietotekniikkapalvelut keskittymällä digitaaliseen vuorovaikutteiseen koulutukseen kehittämällä ja luomalla verkkokursseja, opetuspelejä, pelityökaluja, verkko- ja mobiilisovelluksia käyttämällä uusia ja innovatiivisia teknologioita, jotka noudattavat WCAG2.0:aa (saavutettavuusprotokolla).

Yritys on saanut neljä eurooppalaista palkintoa parhaista käytännöistä, kolme palkintoa Kreikassa ja yhden Liettuassa. Päätavoitteena on yritysten ja organisaatioiden digitaalinen muutos hyödyntämällä innovatiivisesti olemassa olevia työkaluja, jotka takaavat nopean, kestävän ja tehokkaan prosessin.

Centro San Viator | Espanja

Centro San Viator perustettiin vuonna 1953 Encartacionesin alueella Biskajan maakunnassa, maaseudulla jossa työpaikat rajoittuvat yleensä maatalouteen ja karjankasvatukseen. Alue sijaitsee vuoristoisella ja mäkisellä alueella, kulkuyhteydet aiheuttavat monia vaikeuksia, jotka lisäävät alueen asukkaiden mahdollisuuksien puuteita.

Centro San Viator tarjoaa koulutusta Päiväkodeista lukioon sekä ammatilliseen koulutukseen EQF 3, EQF 4 ja EQF 5 tasolla, vastaten yli 900 opiskelijan tarpeisiin, jotka työskentelevät noin 100 ammattilaisen henkilökunnan kanssa. Ammatilliseen koulutustarjontaamme kuuluvat vähittäiskauppa, automekaniikka, mekaniikka, elektroniikka-sähkö, lastenkasvatus ja geriatria. Tarjoamme kursseja työttömille, jotta voimme puuttua alueella tällä hetkellä vallitsevaan korkeaan työttömyysasteeseen. Täydentääksemme tarjontaamme tarjoamme myös kursseja työntekijöille.

Olemme koulu, jolla on vahva sosiaalinen luonne ja jonka ensisijainen tavoite on auttaa ihmisiä joilla on heikommat mahdollisuudet ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä. CSV vastaanottaa vuosittain noin 150 oppilasta, jotka ovat olleet koulutusjärjestelmässä ja jotka ovat epäonnistuneet.

Meillä on myös 6 kokopäiväistä luokkaa, joissa on noin 70 nuorta (14-20-vuotiaita) kehitysvammaisia opiskelijaa, sekä kaksi osa-aikaista luokkaa. Näiden luokkien tavoitteena on auttaa heitä saavuttamaan mahdollisimman paljon potentiaalia, auttaa heitä elämään itsenäistä elämää ja mahdollisuuksien mukaan tutustuttaa heidät työmarkkinoille.

Meillä on yksikkö, joka keskittyy hankkeisiin, jotka lisäävät syrjäytyneiden ryhmien (tai syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien) integroitumista. Tässä yksikössä toteutamme räätälöityjä koulutuskursseja näiden ryhmien työllistettävyyden parantamiseksi.

LEARNINGDIGITAL | Italia

Learningdigitalissa sanotaan, että "oppiminen on etusijalla". Heidän tehtävänään on antaa yksilöille ja organisaatioille mahdollisuus käyttää uutta teknologiaa oppimisessa ja henkilöstöhallinnossa.
Heidän huomionsa ja painopisteensä on pedagogisissa lähestymistavoissa, ja samalla tarkastellaan, miten oppimisprosessit ja oppimisympäristöt kehittyvät. LD edistää soveltavaa tutkimustyötä ja innovaatiota koulutuksen digitaalisesta muutoksesta tavoitteena taitojen ekosysteemien edistäminen yhteistyössä eri tahojen, kuten kansalaisjärjestöjen, viranomaisten, yritysorganisaatioiden, koulutuksen tarjoajien ja korkeakoulutuksen kanssa.

He suunnittelevat ja käyttävät opetus- ja oppimisstrategioita, joissa yhdistetään digitaalisia välineitä useilla eri aloilla ja aihealueilla, jotka vaihtelevat energiasta kestävään kehitykseen, mekaniikkaan ja mekatroniikkaan, elintarvikkeisiin ja biologiseen monimuotoisuuteen, yrittäjyyteen ja johtajuuteen sekä ohjaukseen ja neuvontaan. He suhtautuvat myönteisesti aloitteisiin, joilla edistetään horisontaalista vaihtoa, vertaisoppimista, tapahtumia, toimintalinjoja ja kampanjoita koulutuksen digitaalisesta muutoksesta. Learningdigital on aktiivinen jäsen EfVET:ssä, Euroopan ammatillisen koulutuksen foorumissa, joka edustaa yli 1500 koulutusjärjestäjää 30 maassa, sekä Fondazione ITS Prime -järjestössä, joka on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, joka toteuttaa Toscanassa älykkään erikoistumisen strategiaa teollisuus 4.0:aa varten ja tarjoaa koulutusohjelmia EQF-tason 5 mukaisesti.