Material

Här får du tillgång till en mängd värdefullt material som lyfter upp EMPOWERAI-projektets mål och resultat. Från digitala reklambroschyrer till nyhetsbrev och annan reklam ger denna sida information om projektets aktiviteter och resultat och håller dig informerad om vad som händer och har publicerats inom projektet.

Poster