U tmaningen

Den snabba utvecklingen av AI-teknik innebär både möjligheter och utmaningar för kvinnliga entreprenörer och yrkeslärare. Den rådande uppfattningen idag är att det är avgörande i den digitala eran att vara skicklig på att förstå och använda AI-teknik. På grund av restriktiva beteenden finns det för närvarande en brist på kunskap bland kvinnliga entreprenörer och yrkeslärare om hur AI-verktyg kan användas för att driva innovation och konkurrenskraft. Detta hotar att vidga befintliga klyftor om man inte tar tag i det.

Därför finns det ett akut behov av att förstärka entreprenörer och yrkeslärare med de digitala kunskaper och färdigheter som krävs för att de ska kunna utnyttja AI:s potential. På så sätt ger vi dem verktyg för att lyckas och minskar könsskillnaderna i den moderna, teknikdrivna ekonomin.

Syfte

Vårt syfte är att stärka kvinnliga entreprenörer, särskilt de från kvinnodominerade sektorer, och yrkeslärare genom att förse dem med nödvändiga kunskaper, färdigheter och resurser för att effektivt använda och integrera AI i sina företag och läroplaner. Vi riktar oss till personer inom kvinnodominerade yrken och branscher eftersom de vanligtvis inte är lika medvetna om AI och de fördelar det kan ge som de som arbetar inom STEM-områden. Vi fokuserar också på att stöda en djupare förståelse för AI-teknik och hur använda den för att förbättra innovation, konkurrenskraft och digital beredskap hos kvinnliga entreprenörer.

Målen för verksamheten

EmpowerAI strävar efter att nå flera viktiga mål: