Projekt Resultat

EMPOWERAI kommer genom sina leveranser att förse yrkeslärare och kvinnliga entreprenörer med nödvändiga verktyg och metoder för att effektivt använda AI. Detta kommer att leda till att AI integreras bland kvinnliga entreprenörer och i yrkesutbildningen, vilket i sin tur leder till ett ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan olika utbildningsområden. Detta samarbete strävar efter att främja kunskapsdelning och ge dem tips för hur använda AI för att starta och utveckla ett företag.

De viktigaste resultaten är EMPOWERAI Kompendiumet och EMPOWERAI e-learning-kursen som består av två separata moduler: ”Ready Set Grow” och ”I am an AI model”.

EMPOWERAI KOMPENDIUM Digital databas

Upptäck en mängd AI-drivna verktyg och resurser som är skräddarsydda för kvinnliga företagares och yrkeslärarnas behov. Vår omfattande digitala databas ger enkelt tillgång till en noga utvald samling av AI-lösningar, som exempelvis virtuella assistenter, chatbots, analysverktyg och mer. Stärk ditt företag med banbrytande AI-teknik och effektivera din verksamhet med användarvänliga, färdiga resurser.

EMPOWERAI E-learningkurs

Bekanta dig med vår engagerande online-utbildningsplattform och få kunskap och färdigheter i att utnyttja AI för entreprenörskap. Du får tillgång till interaktiva kurser, videohandledning, frågesporter och fallstudier vilkas syften är att förbättra dina digitala färdigheter och kompetenser när det gäller att använda AI-verktyg. Oavsett om du är en kvinnlig entreprenör eller en yrkeslärare erbjuder vår e-learningkurs självstyrda inlärningsupplevelser som hjälper dig att utnyttja AI i din verksamhet.