Παραδοτέα Έργου

Το EMPOWERAI, μέσω των παραδοτέων του, θα παρέχει σε εκπαιδευτές ΕΕΚ και σε γυναίκες επιχειρηματίες τα απαραίτητα εργαλεία και μεθόδους για την αποτελεσματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα οδηγήσει στην ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης στην επαγγελματική δραστηριότητα των γυναικών επιχειρηματιών και στην ΕΕΚ, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ διαφορετικών τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή η συνεργασία στοχεύει να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων, παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες, ζωτικής σημασίας για την έναρξη και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Τα κύρια παραδοτέα είναι η EMPOWERAI ψηφιακή βιβλιοθήκη και η EMPOWERAI ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα,που αποτελείται από δύο ξεχωριστά μαθήματα κατάρτισης. “Ready Set Grow” και “I am an AI model”.

EMPOWERAI Ψηφιακή Βιβλιοθήκη εργαλείων ΑΙ

Ανακαλύψτε μια πληθώρα εργαλείων και πόρων που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των γυναικών επιχειρηματιών και των εκπαιδευτών ΕΕΚ. Η ολοκληρωμένη ψηφιακή βάση δεδομένων παρέχει εύκολη πρόσβαση σε μια επιμελημένη συλλογή λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων εικονικών βοηθών, chatbot, εργαλείων ανάλυσης και πολλά άλλα. Ενδυναμώστε την επιχείρησή σας με τεχνολογίες AI αιχμής και βελτιστοποιήστε τις δραστηριότητές σας με φιλικούς προς τον χρήστη, έτοιμους προς χρήση πόρους.

EMPOWERAI ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα

Αποκτήστε βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση της ΑΙ στην άσκηση της επιχειρηματικότητας, μέσω της συναρπαστικής ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Αποκτήστε πρόσβαση σε διαδραστικά μαθήματα, εκπαιδευτικά βίντεο, κουίζ και περιπτωσιολογικές μελέτες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την ψηφιακή ετοιμότητα και την ικανότητά σας στη χρήση εργαλείων ΑΙ. Είτε είστε γυναίκα επιχειρηματίας είτε εκπαιδευτής ΕΕΚ, η εκπαιδευτική πλατφόρμα προσφέρει αυτοκατευθυνόμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τη δύναμη της ΑΙ στις επαγγελματικές σας προσπάθειες.