Εταίροι Έργου

Γνωρίστε τους αφοσιωμένους εταίρους που οδηγούν το έργο EMPOWERAI προς τα εμπρός. Η κοινοπραξία μας περιλαμβάνει κορυφαίους οργανισμούς με εξειδίκευση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα και τις τεχνολογίες ΑΙ. Μαζί, δεσμευόμαστε στην προώθηση της καινοτομίας και στην ενδυνάμωση των ατόμων σε τομείς που κυριαρχεί η γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσω συνεργατικών πρωτοβουλιών και ανταλλαγής γνώσεων. Εξερευνήστε τα προφίλ των εταίρων μας για να κατανοήσετε τη συμβολή τους στο έργο EMPOWERAI και τη συνεχή δέσμευσή τους για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην επιχειρηματικότητα.

Galway and Roscommon Education & Training Board | Ιρλανδία

Το GTI είναι ένα από τα κορυφαία κολέγια μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ιρλανδία, με περισσότερους από 1.000 εκπαιδευόμενους ετησίως. Στο GTI, τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να έχουν άμεση και πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας ή ως σκαλοπάτι για περαιτέρω σπουδές και απόκτηση υψηλότερων προσόντων. To μοντέλο της εκπαίδευσης στην πράξη, έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά σε πραγματικές καταστάσεις. Παρέχει στους εκπαιδευόμενους μας μαθησιακές εμπειρίες που περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων που βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις. Παρέχει στους εκπαιδευόμενους μας μαθησιακές εμπειρίες που περιλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων που βασίζονται σε πραγματικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, την εκμάθηση του ρόλου του ηχολήπτη στο υπερσύγχρονο στούντιο ηχογράφησης του GTI ή την εργασία ως αισθητικού στο σαλόνι ομορφιάς του GTI. Κάθε τμήμα έχει τη δική του μοναδική δραστηριότητα σε πραγματικές συνθήκες και χρόνο. Φέρνοντας τον πραγματικό κόσμο στην τάξη και την τάξη στον πραγματικό κόσμο, το μοντέλο της εκπαίδευσης στην πράξη, έχει γίνει ο πιο αποτελεσματικός και συναρπαστικός τρόπος εκμάθησης των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα. Η βασική φιλοσοφία του GTI είναι να μαθαίνουμε μαζί. Αυτό επικεντρώνεται στις δράσεις των εκπαιδευομένων, στη συνεργατική μάθηση και στην κριτική. Το GTI είναι στην ευχάριστη θέση να έχει βραβευτεί με το Erasmus+ 𝐀𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 και 𝐓𝐡𝐝 𝞄𝐱 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥 στο πλαίσιο του Νέου Προγράμματος Erasmus+. Το Βραβείο της διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι το GTI έχει καταρτίσει ένα σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανάπτυξη του οργανισμού μας.

Το GTI έχει δημιουργήσει μια τράπεζα εμπειρίας και τεχνογνωσίας που καλύπτει σχεδόν 13 χρόνια, η οποία είχε βαθιά θετική επίδραση στην ανάπτυξη του GTI ως κορυφαίου Κολλεγίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το Σήμα Αριστείας που απονεμήθηκε στο Τεχνικό Ινστιτούτο Galway βασίστηκε στην άριστη ποιότητα έργων και ανάπτυξης μέσω του Erasmus+ μέχρι σήμερα και θα αναγνωριστεί μεταξύ 1ης Μαρτίου 2021 και 31ης Δεκεμβρίου 2027.

Axxell | Φινλανδία

Το Axxell προσφέρει ανώτερη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κατάρτιση μαθητείας, τόσο για νέους όσο και για ενήλικες, καθώς και εργαστήρια και μαθήματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η σύγχρονη και καινοτόμος παιδαγωγική, το Axxell συνεργάζεται με διαφορετικούς φορείς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το Axxell εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη εργαλείων που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους ΕΕΚ να αποφοιτήσουν με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να απασχοληθούν στην αγορά εργασίας. Στόχος του Axxell είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους θετικές μαθησιακές εμπειρίες, που θα πάρουν μαζί τους όταν αποφοιτήσουν.

Το Axxell δραστηριοποιείται σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που επικεντρώνονται π.χ. στην ισότητα και κοινωνική ένταξη. Το Axxell έχει λάβει διαπίστευση Erasmus τόσο για την ΕΕΚ (2020-1-FI01-KA120-VET-092526) όσο και για την εκπαίδευση ενηλίκων (2020-1-FI01-KA120-ADU-092528).

p-consulting.gr | Ελλάδα

Η p-consulting.gr είναι μια εταιρεία Πληροφορικής και Συμβουλευτιής που ιδρύθηκε το 2012, με έδρα την Πάτρα. Η εταιρεία παρέχει:

  • Υπηρεσίες πληροφορικής, με επίκεντρο την ανάπτυξη ιστού, τη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών, ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών και άλλων ψηφιακών εργαλείων για εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς.
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικές επιχειρήσεων σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.
  • Υπηρεσίες κατάρτισης, που καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρηματιών, αλλά και των διαφόρων ομάδων-στόχων (εκπαιδευτών ΕΕΚ, εκπαιδευομένων ΕΕΚ κ.λπ.).

 

Η εταιρεία διαθέτει ένα καλά εδραιωμένο δίκτυο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, καθώς έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα πάνω από 50 ευρωπαϊκά έργα, με τη συνεργασία πάνω από 180 οργανισμών από χώρες της Ε.Ε. Έχει επίσης υλοποιήσει εκατοντάδες εθνικά έργα και υποστηρίζει περισσότερους από 250 οργανισμούς και εταιρείες στον τομέα της πληροφορικής και των επιχειρηματικών λύσεων. Επιπλέον, η εταιρεία κατέχει 7 ευρωπαϊκά βραβεία βέλτιστων πρακτικών από έργα Erasmus+.

Η p-consulting.gr συνδυάζει υπηρεσίες εκπαίδευσης και πληροφορικής, εστιάζοντας στην ψηφιακή διαδραστική εκπαίδευση, μέσω της ανάπτυξης και δημιουργίας διαδικτυακών εκπαιδευτικών μαθημάτων, εκπαιδευτικών παιχνιδιών, εργαλείων gamification, εφαρμογών δικτύου και κινητών, χρησιμοποιώντας νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, με απόλυτο σεβασμό στο WCAG2.0 (πρωτόκολλα προσβασιμότητας). Επίσης, επενδύοντας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία χρησιμοποιεί προηγμένα εργαλεία όπως λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για επεξεργασία εικόνας, κειμένου και βίντεο και για την ανάπτυξη εφαρμογών όπως εκπαιδευτικές πλατφόρμες, παιχνίδια, ιστοσελίδες κ.λπ. Επιπρόσθετα, η εταιρεία ενημερώνεται συνεχώς με τις πιο πρόσφατες λύσεις που υπάρχουν στην αγορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Centro San Viator | Ισπανία

Το Centro San Viator ιδρύθηκε το 1953 στην περιοχή Encartaciones, στην επαρχία Biscay, σε μια αγροτική περιοχή όπου οι ευκαιρίες εργασίας συνήθως περιορίζονται στη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα. Σε μια ορεινή περιοχή με τραχύ τοπίο, οι επίγειες επικοινωνίες παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες που τονίζουν την έλλειψη ευκαιριών για τους κατοίκους της περιοχής.

Το Centro San Viator προσφέρει εκπαίδευση από το νηπιαγωγείο μέχρι το γυμνάσιο και επίσης το Formación Profesional Básica (EQF 3), το Grado Medio (EQF 4) και το Grado Superior (EQF 5) για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων από 900 μαθητών και λειτουργεί με προσωπικό περίπου 100 επαγγελματιών. Η προσφορά του στην ΕΕΚ περιλαμβάνει: Λιανική, Μηχανική Αυτοκινήτων, Μηχανοποίηση, Ηλεκτρονική-Ηλεκτρισμός, Παιδική Εκπαίδευση και Γηριατρική. Προσφέρει μαθήματα για ανέργους, προκειμένου να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή του. Παρέχει επίσης, μαθήματα κατάρτισης για εργαζόμενους.

Είναι ένα σχολείο με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και κύριο στόχο να βοηθάει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Το CSV δέχεται περίπου 150 μαθητές ετησίως που έχουν αποτύχει στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Διαθέτει επίσης 6 τάξεις πλήρους φοίτησης με περίπου 70 μαθητές με νοητική υστέρηση ηλικίας 14-20 ετών, καθώς και 2 τάξεις μερικής φοίτησης. Στόχος αυτών των τάξεων είναι να τους βοηθήσουν να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, να τους βοηθήσουν να ζήσουν ανεξάρτητη ζωή και να τους εισαγάγουν στην αγορά εργασίας, εάν είναι δυνατόν.

Διαθέτει ένα τμήμα που εστιάζει σε έργα που αυξάνουν την ένταξη αποκλεισμένων ομάδων (ή ομάδων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν). Σε αυτόν τον τομέα, υλοποιεί εξατομικευμένα μαθήματα κατάρτισης για να αυξήσει την απασχολησιμότητα αυτών των ομάδων.

LEARNINGDIGITAL | Ιταλία

Στο Learningdigital λένε «η μάθηση προηγείται». Η αποστολή του είναι να ενδυναμώσει άτομα και οργανισμούς στη χρήση των νέων τεχνολογιών, στις διαδικασίες εκμάθησης και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.
Η προσοχή και η προτεραιότητά του δίνεται στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ενώ εξετάζει πώς εξελίσσονται οι διαδικασίες μάθησης και τα μαθησιακά περιβάλλοντα. Το LD προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα και την καινοτομία στην κατάρτιση για την ψηφιακή μετάβαση, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάπτυξης βιώσιμων συστημάτων, σε συνεργασία με διαφορετικούς φορείς, όπως ΜΚΟ, δημόσιες αρχές, εταιρικούς οργανισμούς, παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σχεδιάζει και αναπτύσσει στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης που ενσωματώνουν ψηφιακά εργαλεία, σε πολλούς τομείς και κλάδους, που κυμαίνονται από την ενέργεια έως την αειφορία, τη μηχανική και τη μηχανοτρονική, τα τρόφιμα και τη βιοποικιλότητα, την επιχειρηματικότητα και την ηγεσία, την καθοδήγηση και τον προσανατολισμό. Χαιρετίζει πρωτοβουλίες που προωθούν τις οριζόντιες ανταλλαγές, το peer learning, τις εκδηλώσεις, τις πολιτικές δράσεις και τις εκστρατείες για την ψηφιακή μετάβαση στην εκπαίδευση. Η Learningdigital είναι ενεργό μέλος του EfVET, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, που εκπροσωπεί πάνω από 1500 εκπαιδευτικά κέντρα σε 30 χώρες, και της Fondazione ITS Prime, συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που εφαρμόζει στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης στην Τοσκάνη στο Industry 4.0, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης EQF εππέδου 5.