Projektets samarbetspartner

Möt de engagerade partners som driver EMPOWERAI-projektet framåt. Vårt konsortium består av organisationer som är experter inom yrkesutbildning, entreprenörskap och AI-teknik. Tillsammans är vi arbetar vi för att främja innovation och stärka entreprenörer i kvinnodominerade sektorer genom samarbete och kunskapsdelning. Bekanta dig med våra partners profiler för att se deras roll i EMPOWERAI-projektet och deras pågående engagemang för att främja AI inom entreprenörskap.

Galway and Roscommon Education & Training Board | Irland

GTI är en av de ledande yrkesskolorna för vidareutbildning i Irland och erbjuder QQI Level 5 & 6-kurser till över 1 000 elever varje år. På GTI är kurserna utformade för att vara till omedelbar och praktisk nytta på arbetsplatsen eller som en språngbräda till vidare studier och högre kvalifikationer. Allt våra studenter lär sig kommer att vara värdefullt för dem under hela deras liv. Vår Applied Learning-metod är utformad för att göra det möjligt för studeranden att lära sig mer effektivt i verkliga situationer. Applied Learning ger våra studeranden inlärningsupplevelser som bygger på att lösa problem som är baserade på verkliga situationer. Exempel på detta är att lära sig rollen som ljudtekniker i GTI:s toppmoderna ljudinspelningsstudio eller att arbeta som skönhetsterapeut i GTI:s Poise Salon. Varje avdelning har sina egna unika produktioner/evenemang/projekt i realtid. Genom att föra in den verkliga världen i klassrummet och klassrummet i den verkliga världen har Applied Learning blivit det mest effektiva och spännande sättet att lära sig de nyckelkompetenser som krävs för det 21:a århundradet. GTI:s underliggande filosofi handlar om att lära tillsammans. Detta är centrerat kring deltagaraktivitet, samarbetsinlärning och kritiskt tänkande. GTI är mycket stolta över att ha tilldelats Erasmus+ 𝐀𝐜𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 och 𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥 under det nya Erasmus+ programmet. Erasmusackrediteringen bekräftar att GTI har upprättat en plan för att genomföra högkvalitativa mobilitetsaktiviteter som en del av en bredare insats för att utveckla vår organisation.

GTI har byggt upp en erfarenhetsbank och expertis som sträcker sig över nästan 13 år och som har haft en djupt positiv inverkan på GTI:s utveckling som ett ledande utbildningsinstans för vidareutbildning. Galway Technical Institute tilldelades utmärkelsen Excellence Label baserat på den utmärkta kvaliteten på projekt och utveckling genom Erasmus+ hittills för tiden 1 mars 2021 till den 31 december 2027.

Axxell | Finland

Axxell erbjuder andra stadiets yrkesutbildning och läroavtalsutbildning för både ungdomar och vuxna samt invandrarutbildning, kortkurser och vidareutbildning. För att säkerställa en modern och innovativ pedagogik samarbetar Axxell med olika organisationer både nationellt och internationellt. Axxell arbetar kontinuerligt med att utveckla verktyg och modeller som hjälper yrkestuderande att ta examen med de färdigheter som arbetslivet efterlyser. Axxells mål är att ge sina studerande positiva inlärningsupplevelser som de kommer att ta med sig ut i arbetslivet efter examen.

Axxell är aktiv i nationella och europeiska projekt som fokuserar på t.ex. jämlikhet och social inkludering. Axxell har beviljats en Erasmus-ackreditering för både yrkesutbildning (2020-1-FI01-KA120-VET-092526) och vuxenutbildning (2020-1-FI01-KA120-ADU-092528).

p-consulting.gr | Grekland

p-consulting.gr är ett IT-konsultföretag med fokus på utbildning, grundat 2012 och beläget i Patras (Grekland). Företagets huvudsakliga mål är att erbjuda:

  • Kvalitativa IT- och konsulttjänster i affärstermer till företag inom alla ekonomiska sektorer,
  • Utbildningstjänster som tillgodoser behoven hos olika målgrupper,
  • IT-tjänster med fokus på webbutveckling och skapande av online utbildningsplattformar,
  • Förvaltning och utveckling av projekttjänster, främst inriktade på att förbättra livskvaliteten hos människor och människor från socialt utsatta grupper.

Dessutom har företaget utvecklat ett väletablerat nätverk via sina över 40 genomförda europeiska projekt i samarbete med över 180 partners i 24 EU-länder. Företaget har genomfört hundratals nationella projekt och har mer än 250 kunder inom IT och affärsstöd. p-consulting.gr har många projektsamarbeten även utanför Europa. Företaget är en aktiv medlem av EfVET sedan 2012.

p-consulting.gr kombinerar utbildning och IT-tjänster genom att fokusera på digitala interaktiva utbildningar, genom att utveckla och skapa onlinekurser, utbildningsspel, spelifieringsverktyg, webb- och mobilapplikationer med hjälp av ny och innovativ teknik som helt respekterar WCAG2.0 (tillgänglighetsprotokoll).

Företaget har fått fyra europeiska utmärkelser för bästa praxis, tre utmärkelser i Grekland och en i Litauen. Företagets huvudsyfte är att stöda digital omvandling av företag och organisationer genom innovativ användning av befintliga verktyg som garanterar en snabb, hållbar och effektiv process.

Centro San Viator | Spanien

Centro San Viator grundades 1953 i regionen Encartaciones, i provinsen Biscaya, i ett landsbygdsområde där arbetsmöjligheterna vanligtvis är begränsade till jordbruk och boskapsskötsel. Området ligger i ett bergsområde med ett kuperat landskap och de markbundna kommunikationerna medför många svårigheter som förstärker bristen på möjligheter för invånarna i regionen.

Centro San Viator erbjuder utbildning från Barndagvård till grundutbildning och även yrkesutbildning på nivåerna EQF 3, EQF 4 och EQF 5 för att möta behoven hos mer än 900 studeranden och med en personal på cirka 100 personer. Vårt utbud av yrkesutbildningar omfattar: Handel, bilmekanik, mekanisering, elektronik-elektricitet, barnpedagogik och geriatrik. Vi erbjuder kurser för arbetslösa för att motarbeta den höga andelen arbetslösa som för närvarande finns i denna region. Som komplement till våra tjänster erbjuder vi även kurser för aktiva arbetstagare.

Vi är en skola med en stark social prägel och ett prioriterat mål: att hjälpa människor med färre möjligheter, som hotas av social utslagning. CSV tar emot cirka 150 studeranden per år som har avbrutit sina studier för att utbildningssystemet har misslyckats med dem.

Vi har också 6 heltids klasser med cirka 70 unga studenter (14-20 år) som är mentalt funktionshindrade, samt två deltidsklasser. Målet med dessa klasser är att hjälpa dem att uppnå sin maximala potential, hjälpa dem att leva självständiga liv och om möjligt introducera dem på arbetsmarknaden.

Vi har en enhet som fokuserar på projekt som ökar integrationen av utestängda grupper (eller grupper som riskerar att utestängas). Denna enhet verkställer skräddarsydda utbildningskurser för att stöda och öka anställbarheten hos dessa grupper.

LEARNINGDIGITAL | Italien

På Learningdigital säger man att "lärandet kommer först". Deras uppdrag är att ge individer och organisationer möjlighet att använda ny teknik i sina arbetsflöden för inlärning och personalhantering.
Deras focus och prioritet bygger på pedagogiska metoder, samtidigt som de granskar hur inlärningsprocesser och inlärningsmiljöer utvecklas. LD främjar tillämpad forskning och innovation om digital omställning inom utbildning, i syfte att främja ekosystem för kompetens, i samarbete med olika enheter, allt från icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter, företagsorganisationer, utbildningsanordnare och högre utbildning.

LD utformar och använder strategier för undervisning och lärande som integrerar digitala verktyg inom flera sektorer och ämnesområden, allt från energi till hållbarhet, mekanik och megatronik, livsmedel och biologisk mångfald, entreprenörskap och ledarskap, vägledning och orientering. De välkomnar initiativ som främjar horisontella utbyten, samarbetsinlärning, evenemang, politiska åtgärder och kampanjer om digital omställning inom utbildning. Learningdigital är en aktiv medlem i EfVET, European Forum for Vocational Education and Training, som representerar över 1500 utbildningsanordnare i 30 länder, och i Fondazione ITS Prime, ett offentlig-privat partnerskap som genomför en smart specialiseringsstrategi i Toscana för Industri 4.0 och levererar utbildningsprogram på EQF-nivå 5.