Empowering female entrepreneurs
and vocational education teachers
to AI in female dominated vocations.

Empowering female entrepreneurs
and vocational education teachers
to AI in female dominated vocations.

Välkommen till EmpowerAI

Vårt Erasmus+-projekt syftar till att stärka kvinnliga entreprenörer och yrkeslärare genom strategisk integrering av artificiell intelligens (AI) i deras företag och läroplaner. Projektet fokuserar på att förbättra den digitala beredskapen och kapaciteten bland entreprenörer och lärare, och utrusta dem med kunskap och verktyg för att effektivt kunna utnyttja AI i sin verksamhet. Bekanta dig med vår webbsida för att lära dig mer om projektet och EmpowerAI:s transformativa inverkan.

Våra målsättningar!

Syftet med EmpowerAI är att öka medvetenheten om och implementeringen av AI-verktyg bland kvinnliga entreprenörer och yrkeslärare i kvinnodominerade sektorer. Vi kommer att erbjuda kunskap och stöd för att effektivt kunna använda AI-verktyg för entreprenörssyften. Vårt projekt främjar digital kompetens, ett entreprenörstänkande, kreativitet, innovation och livslångt lärande.

Projektets resultat

EmpowerAI kommer att omfatta ett kompendium med AI-verktyg och en e-learningkurs för kvinnliga entreprenörer och yrkeslärare om hur man kan använda AI-verktyg för entreprenörskap. Vi strävar också efter att bygga ett inkluderande nätverk som ska stödja den digitala omvandlingen av kvinnliga entreprenörer genom AI-integration.

Senaste nytt

Projektvideo