Stärka kvinnliga entreprenörer

och yrkesutbildningslärare

att använda

AI inom

kvinnodominerade yrken.

Välkommen till EmpowerAI

Vårt Erasmus+-projekt syftar till att stärka kvinnliga entreprenörer och yrkeslärare genom strategisk integrering av artificiell intelligens (AI) i deras företag och läroplaner. Projektet fokuserar på att förbättra den digitala beredskapen och kapaciteten bland entreprenörer och lärare, och utrusta dem med kunskap och verktyg för att effektivt kunna utnyttja AI i sin verksamhet. Bekanta dig med vår webbsida för att lära dig mer om projektet och EmpowerAI:s transformativa inverkan.

Våra målsättningar!

Projektets resultat

EmpowerAI kommer att omfatta ett kompendium med AI-verktyg och en e-learningkurs för kvinnliga entreprenörer och yrkeslärare om hur man kan använda AI-verktyg för entreprenörskap. Vi strävar också efter att bygga ett inkluderande nätverk som ska stödja den digitala omvandlingen av kvinnliga entreprenörer genom AI-integration.

AI-verktygskompendium "Hur man utnyttjar AI-verktyg för entreprenörskap" e-lärande kurs

Projektvideo

Spela videoklipp

Följ oss på sociala medier!

Finansierad av Europeiska unionen. Synpunkter och åsikter som uttrycks är dock endast författarnas och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA) åsikter. Varken Europeiska unionen eller EACEA kan hållas ansvariga för dem.

proj. no: 2023-1-IE01-KA220-VET-000153198

2024- EmpowerAI | handcrafted & powered with 🖤by p-consulting.gr